Aktualności

O Wydziale

Wydział Edukacji Muzycznej został przekształony 1 stycznia 2015 roku z Instytutu Edukacji Muzycznej Prowadzi kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, na którym kształci się obecnie 106 studentów. Jest to jedyny artystyczny kierunek na naszej Uczelni, a dumą Uniwersytetu jest Chór Akademicki.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Edukacji Muzycznej,

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. +52 34 19 275